חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות אשר נחקק בשנת 1969 קובע כי עבודות הנדסה בנאיות אשר חורגות במהותן או בהיקפן הכספי מהגבולות שהוגדרו בתקנון – חייבות להיות מבוצעות רק על ידי קבלן רשום לו ניתן רישיון מטעם רשם הקבלנים. רישיון זה מגדיר את תחומי פעילותו, את היקף העבודות המקסימלי אותו הוא יכול לעשות ובמידה ומדובר בענף הבניה אזי הרישיון מגדיר גם את היקף הבניה החדשה שהוא יכול לבנות.

במידה והקבלן יחרוג מן המותר לו על פי חוק הוא עשוי לקבל צו הפסקת עבודות ולעמוד לדין על כך. כיום יש 5 רמות סיווג כאשר רמות אלה מותאמות לענף בו עוסק הקבלן וישנה חלוקה בין ענפים ראשיים לענפים משניים, כאשר הדרישות עבור כל סיווג בענפים הראשיים הן גבוהות יותר לעומת ענפים משניים.

כיצד ניתן להעלות סיווג קבלני ?

הסיווג הקבלני איננו קבוע. לאחר הרישום הראשון אצל רשם הקבלנים וקבלת הסיווג הנמוך ביותר ניתן להעלות את הסיווג אחת לשנה, זאת במידה והקבלן השלים עבודות בהיקף מסוים מסך העבודות המקסימלי המותר לו. נכון לשנת 2017 צריך קבלן לבצע 80% מהיקף העבודות המותר לו (מבחינה כספית) על מנת להיות זכאי לעלות רמת סיווג. הבקשה יכולה להיות מוגשת שנה לכל המוקדם לאחר העלאת הסיווג האחרונה.

בנוסף לחלוקה לענפים ראשיים ומשניים יש 3 קבוצות של מקצועות אותן מגדיר החוק. לאחר שנדע את הסיווג של הקבלן ואת הקבוצה אליה שייכת העבודה שהוא מבצע נוכל לדעת מה היקף העבודות המקסימלי המותר לו על פי חוק. מידע זה הינו זמין לציבור ומומלץ לעיון טרם סגירת חוזה גדול.

גלאור – חברו הטוב ביותר של הקבלן

חברת גלאור שמה לעצמה מטרה לסייע לקבלנים בכל נושא אשר דורש התערבות משפטית. הדבר יכול להיות קשור לחוזים ותנאי עבודה, העסקת עובדים זרים, רישום אצל רשם הקבלנים, גישור בסכסוכי עבודה, העלאת סיווג, צו הפסקת עבודה ועוד. על מנת להתמודד עם הנושאים הנ"ל ,כמו גם בנושאים אחרים ,נשמח להעניק לכם שירות יעוץ מטעם עורך דין מוביל אשר יחד עם המומחים שלנו ישמח לסייע לכם בכל בעיה המתעוררת מול רשם הקבלנים או מול קבלנים אחרים.

עוד בנושא:

אל תחכו, צרו איתנו קשר עוד היום:

בנייה וקידום אתרים בנייה וקידום אתרים