החוק בישראל קובע כי ביצועה של כל עבודה הנדסית במדינה חייב להתבצע רק על ידי קבלן אשר רשום בפנקס הקבלנים. על פי חוק ניתן לבצע עבודות מסוימות המוגדרות כקטנות (בענפי משנה מדובר בעבודות בהיקף של כ- 40 אלף ₪) ללא רישום קבלן בפנקס הקבלנים. יש לשים לב כי עבודות אלה אינן כוללות עבודות שלד. קבלן אשר מבצע עבודה בהיקף העולה על הסכום המוגדר בחוק ללא רישיון הוא קבלן אשר עובר על חוק רישום קבלנים. יש לזכור כי כל היתר בניה שניתן בישראל מותנה בכך שהעבודות יבוצעו רק על ידי קבלן אשר רשום בפנקס הקבלנים בענפים ובסיווגים המתאימים.

גלאור – רישום קבלן

רישום הקבלן אצל רשם הקבלנים מאפשר לציבור לדעת מהן האפשרויות העומדות בפני כל קבלן ומהן העבודות בהן הוא יכול לעסוק. החוק מחלק את סוגי עבודות הבניה ההנדסית למספר קבוצות, כאשר בכל קבוצה יש 5 סיווגים. הסיווג הגבוה ביותר הינו הסיווג החמישי והוא מאפשר לעסוק בכל פרויקט ללא קשר לעלותו. עבור שאר הסיווגים ניתנת הגבלה באשר להיקף המקסימלי של הפרויקט וכן מגבלת בניה חדשה הניתנת בענף הבניה. רמת הסיווג הינה דינמית וניתנת לשינוי במידה והקבלן עמד בדרישות הסף המוגדרות בחוק ובמידה ועברה לפחות שנה מאז הפעם האחרונה שסיווגו עלה.

את הדרישות הרשמיות להעלאת סיווג תוכלו למצוא במשרד הבינוי והשיכון, אך לא תמיד די לעמוד בדרישות הרשמיות. על מנת לסייע לכם להתמודד עם קשיים ברישום, בהעלאת הסיווג, בסכסוכי קבלנים ובוועדות ערר תוכלו לפנות למקצוענים של גלאור.

גלאור – גלגל ההצלה שלך

קבלנים רבים נתקלים בחומה ביורוקרטית בצורה אשר לא מאפשרת להם להתקדם. קבלנים אשר רוצים לעבוד בהתאם לחוק רשם הקבלנים נאלצים להתמודד עם סיווג אשר לא מתאים לכישוריהם וניסיונם. עם תופעה זו בדיוק אנו בגלאור נעזור לכם להתמודד. לצד עו"ד מוסמך מטעמנו ולצד מומחים אחרים מהתחום תוכלו להתמודד בהצלחה עם כל מחסום שהמערכת הציבה בפניכם.

עוד בנושא:

אל תחכו, צרו איתנו קשר עוד היום:

בנייה וקידום אתרים בנייה וקידום אתרים