עבודות הנדסה בנאיות הן עבודות אשר נושאות עמן אחריות רבה. עבודות אלה משמשות אנשים רבים מדי יום לקיום אורח חיים סטנדרטי, למגורים, לעבודה ועוד. עבודות אלה משמשות כתשתית עבור החיים המודרניים ועל מנת לוודא כי הציבור מוגן מפני קבלנים לא מיומנים נחקק חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות. על מנת ליצור קשר עם רשם הקבלנים טלפון אחד הוא כל מה שתצטרכו, למרות שכיום ניתן למצוא את כל האינפורמציה גם ברשת. באתר של המשרד לבינוי והשיכון (המשרד שמכוח סמכותו פועל רשם הקבלנים) תוכלו למצוא פירוט בנוגע למסמכים הנדרשים והתנאים לקבלת רישיון קבלן רשום.

רשם הקבלנים טלפון ישיר

לאחר הגשת המסמכים הרלוונטיים צריך הקבלן לקוות כי הבקשה תיענה בחיוב. ההחלטה מתקבלת על ידי רשם הקבלנים אשר נעזר בוועדה מיוחדת לצורך קביעת זכאותו או אי זכאותו של הקבלן להירשם בפנקס הקבלנים. במידה והבקשה אושרה יקבל הקבלן רמת סיווג המגדירה את הענף בו הוא יכול לעסוק ואת מגבלות התקציב עבור הפרויקטים בהם הוא יכול לעסוק. בתחילה מקבל כל קבלן את רמת הסיווג הראשונה וניתן להעלות את רמת הסיווג שנה לאחר השינוי האחרון בסיווג לכל המוקדם.

העלאת הסיווג דורשת עמידה בתנאים אותם הציב רשם הקבלנים, כאשר לרוב מדובר בביצוע היקף עבודות המהווה אחוז מסוים מתקרת היקף העבודות המותר לקבלן. נכון לשנת 2017 אחוז זה עומד על 80%, כלומר במידה והקבל ביצע עבודות בהיקף כספי של 80% מן העבודות המותרות לו על פי סיווגו – הוא רשאי להגיש בקשה להעלאת הסיווג.

גלאור – איתך בדרך להצלחה

הדרך להצלחה של כל קבלן עוברת דרך קבלת סיווג מתאים אצל רשם הקבלנים. תהליך זה צריך להתבצע פעמי רבות בליווי של חברה המתמחה בנושאים כמו רישום קבלנים, סיווג קבלנים, וועדות ערר, העסקת עובדים זרים ועוד. נושאים אלה אינם זרים לחברת גלאור אשר כבר משנת 1999 מעניקה את השירות המקצועי ביותר בתחום. פנו אלינו כעת באמצעות האינטרנט או הטלפון ונשמח לעמוד לרשותכם.

עוד בנושא:

אל תחכו, צרו איתנו קשר עוד היום:

בנייה וקידום אתרים בנייה וקידום אתרים